Ktory CMS wybrac?

Ktory CMS wybrac?

 

Cztery numery, które oddzielają adres IP są nazywane oktetów. Każda pozycja składa się z ośmiu bitów. Po dodaniu do siebie masz 32 bitowy adres. Celem Każdy oktet adresu IP jest tworzenie klas adresów IP, które mogą zostać przydzielone w ramach sieci. Istnieją trzy główne klasy, że mamy do czynienia z klasy A, B i C. oktetów adresu IP są podzielone na dwie części sieci i hosta. W klasie adres pierwszym oktecie jest częścią sieci określa, które to sieci komputer należy, ostatnie oktety adresu są gospodarze, które należą do sieci.

 

sub siatki

Sub siatki pozwala na tworzenie wielu sieci w adresie klasy A, B lub C. Adres podsieci jest adres wykorzystywany przez sieci LAN. W adresie sieciowym klasy C można mieć maskę podsieci 255.255.255.0. Maska podsieci określa, która część jest sieciowym, a która jest gospodarzem. Na przykład 192.168.6.15 pierwszy oktet trzy oktety to adres sieci, a ostatni oktet jako hosta (Workstation). Ważne jest, aby podsieci sieci, ponieważ bramy konieczne przekazywanie pakietów do innych sieciach lokalnych. Dając każdemu NIC na bramce adres IP i maska ??podsieci pozwala bram do rozsyłania pakietów z sieci LAN do sieci LAN. Gdy pakiet dotrze do miejsca przeznaczenia, brama następnie wykorzystuje bity część podsieci adresu IP, aby zdecydować, które LAN wysyłać pakiety.

Circuit Switched łączy dzierżawionych

Sieci z komutacją łączy jest, że wprowadza się oddzielne źródło (lub kanał) między węzłami i zacisków przed użytkownicy mogą komunikować się. Oto niektóre terminologii związane z sieci z komutacją łączy.

frame relay to usługa telekomunikacyjna przeznaczona do opłacalny transmisji danych pomiędzy sieciami lokalnymi (LAN)

Zakłócenia podstawowa stawka to usługa wykorzystywana przez małe przedsiębiorstwa zapewniające łą czność z internetem. ISDN BRI dostarcza dwóch 64 Kbps kanałów cyfrowych dla użytkownika.

– autor artykułu